Warning: Constant ABSPATH already defined in /usr/home/webrange2/domains/webmobile.pl/public_html/wp-config.php on line 22 Webmobile.pl » Czym jest XHTML MP?

Czym jest XHTML MP?

XHTML MP (eXtensible HyperText Markup Language Mobile Profile) jest językiem znacznikowym określonym w WAP 2.0. WAP 2.0 jest najnowszą specyfikacją usług mobilnych stworzoną przez WAP Forum (obecnie Open Mobile Alliance [OMA]). Specyfikacja WAP CSS (WAP Cascading Style Sheet or WCSS) jest również określona w WAP 2.0. WAP CSS jest używany razem z XHTML Mobile Profile. Używając WAP CSS (nazywany również CSS Mobile Profile – CSS MP) można z łatwością zmieniać i formatować wygląd stron XHTML MP.

XHTML Mobile Profile jest fragmentem XHTML, który z kolei jest ściślejszą wersją HTML’a. XHTML Mobile Profile to XHTML Basic (także fragment XHTML’a) rozszerzony o dodatkowe elementy i atrybuty z pełnej wersji XHTML’a.

Celem XHTML MP jest połączenie technologii mobilnego Internetu oraz tych z World Wide Web. Przed powstaniem XHTML Mobile Profile, programiści WAP używali WML i WMLScript do tworzenia stron WAP, podczas gdy do tworzenia stron WWW używa się HTML’a / XHTML’a i CSS’a.

Po opublikowaniu XHTML Mobile Profile, języki znacznikowe dla urządzeń bezprzewodowych i przewodowych nareszcie się upodobniły. XHTML MP i WAP CSS dają tworzącym aplikacje dla mobilnego Internetu więcej możliwości i lepszą kontrolę nad wyglądem. Jednakże największą zaletą jest fakt, że teraz te same technologie mogą być użyte do tworzenia wersji WWW i WAP stron. Możesz używać dowolnej przeglądarki do oglądania aplikacji WAP 2.0 w czasie pisania i rozbudowywania strony.

Poprzednią wersją WAP jest 1.2.1. Strony WAP 1.2.1 są tworzone przy pomocy WML i WMLScript. WAP 2.0 jest kompatybilny wstecz do WAP 1.x. Tak więc urządzenia bezprzewodowe zgodne z WAP 2.0 mogą być używane do przeglądania stron XHTML MP / WCSS oraz WML / WMLSCript.